Translate

Sunday 29 March 2015

Palm Sunday. Niedziela PalmowaW związku z Niedzielą Palmową zamieszczam kilka zdjęć wybranych brajtonowskich
kościołów. Tym razem są to kościoły katolickie i anglikańskie.
Można tu również spotkać świątynie wielu odłamów chrześcijaństwa, oraz oczywiście
synagogi i meczety.
Trochę żałuję, że nie interesują mnie tradycje religijne, bo w Brighton byłaby sposobność
przynajmniej pobieżnego zapoznania się z nimi, oraz posłuchania nabożeństw w różnych
językach (w tym w aramejskim).
Kościołom poświęcę posty w przyszłości, bo naprawdę warto.
A ponieważ nie znam się na  różnicach, które je dzielą (niektórzy uważają, że nie ma różnic:)
zamieszczę jedynie fotografie.


No comments:

Post a Comment